2006 dog 545 personer till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftning i landet. Tio år senare hade antalet stigit till 908 personer. I snitt dog 11,5 personer per 100000 invånare i Sverige till följd av förgiftning av läkemedel eller narkotika under åren 2014-2016. Men de regionala skillnaderna är stora visar den öppna jämförelse som Socialstyrelsen tagit fram. I Sörmland var motsvarande siffra 13,8 personer vilket hör till de högsta i landet. Lägst var siffran i Blekinge med 6,4 personer.

‒Vi ser en ganska stor variation. Nästa steg är att huvudmännen börjar titta på vad skillnaderna beror på, säger Marianne Aggestam, utredare på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

Hon anser att läkemedelsberoende är ett område som måste uppmärksammas mer inom vården. Inte minst med tanke på att receptbelagda läkemedel och nya psykoaktiva substanser i dag relativt lätt kan beställas från utlandet över internet.

– Traditionellt har fokus varit på alkohol och illegala narkotiska substanser. Vi behöver fördjupa våra kunskaper om beroende till en rad olika nya substanser samt även till läkemedel som används på felaktig grund, säger Marianne Aggestam till Siren.

Enligt Socialstyrelsens rapport kan en ökning av antalet dödsfall genom läkemedels- och narkotikaförgiftningar ses i synnerhet bland män med förgymnasial utbildningsbakgrund.

När det gäller den alkoholrelaterade dödligheten i befolkningen har den i princip varit oförändrad eller något minskande under de senaste femton åren. Sammanlagt var det 1 900 personer som dog av alkoholrelaterade orsaker förra året.