Lorraine Fröberg, socialchef i Katrineholm, är oroad över den svåra bostadsbristen. Foto:

Socialtjänsten tvingas ta till hotell för bostadslösa

Katrineholm

Bostadsbristen är så svår att familjer får bo tillfälligt på vandrarhem och hotell. Nu sätter socialchefen sitt hopp till hyresvärdars goda vilja och nybyggnationernas effekter.

Socialförvaltningen måste söka med ljus och lykta efter bostäder till människor som av olika anledningar inte kan ordna eget boende. Först och främst prioriteras barnfamiljer som måste ges tak över huvudet.

Den yttersta åtgärden att ta till är vandrarhem och, i sista hand, hotell. Socialförvaltningen har tvingats vidta dessa åtgärder upprepade gånger i år och det är en mycket kostsam lösning.

– Första halvåret kostade det cirka en halv miljon kronor. Det är väldigt mycket, säger socialchefen Lorraine Fröberg som dock gör bedömningen att behovet har minskat något under andra halvåret.

I första hand är det barnfamiljer som får bo på vandrarhem och hotell i väntan på en annan lösning.

Enligt förvaltningens egen prognos kommer antalet bostadslösa att öka under nästa år.

Nu hoppas Lorraine Fröberg att Katrineholms hyresvärdar ska godkänna försörjningsstöd som inkomst.

– Det är ju en social insats som hyresvärdarna gör.

Den kommunala hyresgarantin, som skulle möjliggöra ett kontrakt trots försörjningsstöd, har inte fallit väl ut.

Inga privata hyresvärdar hade nappat när Kuriren undersökte saken i somras, och hos KFAB fanns blott en handfull sådana kontrakt.

Sociala kontrakt, hyreskontrakt som socialförvaltningen står för, blir allt vanligare som bostadslösning.

Det gäller inte nödvändigtvis för människor med sociala problem, utan det kan lika gärna handla om personer som på grund av exempelvis arbetslöshet har blivit skuldsatta och som därmed inte kan få ett eget kontrakt.

Lorraine Fröberg framhåller att socialförvaltningen har en bra uppföljande verksamhet när det gäller boendelösningar.

Bostadsbristen har lett till en personalförstärkning hos socialförvaltningen.

Nu finns tre boendecoacher som ansvarar för träningsboenden, som är ett delmål på väg mot socialt kontrakt, samt två personer som jobbar med sociala kontrakt.

– Vi tar hand om och stöttar dem som vi placerar.

En ljusning som socialchefen hoppas på för att mildra bostadsbristen är flyttkedjan som följer nu när det byggs bostäder. Den kan i förlängningen leda till att fler bostäder blir lediga.

– Det kan bli fyra–fem reaktioner på en flytt.

Lorraine Fröberg hoppas också på ett utökat samarbete med hyresvärdarna, inte minst i förebyggande form med aktiviteter i bostadsområdena för att öka trivseln.

– Jag tror för egen del på aktivitetshus där de som bor i området är engagerade.