Just nu pågår arbetet med att förvandla Vasavägen/Eriksbergsvägen, mellan Fredsgatan och Linnévägen, till en lågfartsgata.

Därför kommer en mindre del av Eriksbergsvägen att stängas av för trafik mellan den 6 och den 8 mars. Det gäller det norrgående körfältet mellan Linnévägen och Djulögatan. Trafiken kommer i stället att ledas om via Linnévägen, Jungfrugatan och Djulögatan.

Gående och cyklister kommer dock att ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Artikelbild

Precis som när det gäller övriga "Stråket" ska fyra körfält ska bli två även på den här sträckan.

Så småningom ska det även byggas en upphöjd korsning med övergångsställe där Tegnérvägen möter Eriksbergsvägen. I samband med det öppnas Tegnérvägen för trafik i både öster och väster. En busshållplats ska också byggas i anslutning till korsningen.

– Det här kommer från gestaltningsprogrammet som togs fram 2015. Där står att man ska öppna Tegnérvägen, Jägaregatan och Skogsgatan, de stängda gatorna, för att öka tillgängligheten, berättar Johan Ekstrand, gatuingenjör på Katrineholms kommun.

Tegnérvägen stängdes av på 70-talet när man ville prioritera framkomligheten på genomfartsleden.

Exakt när bygget av den nya korsningen drar i gång är oklart.

– Jag tror att det kan bli i april men vi har inte fått den exakta planeringen av entreprenören. De tittar på lösningar för att det ska bli en så liten trafikstörning som möjligt. Förhoppningsvis behöver man inte stänga av i båda riktingarna under någon längre tid, säger Johan Ekstrand.

Arbetet med sträckan mellan Fredsgatan och Linnévägen beräknas vara färdigt hösten 2019.