Risk för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor.

– Anledningen är att det är torrt och mycket sol, som det ser ut nu kommer risken att finnas veckan ut, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog på SMHI.

Men han poängterar att SMHI gör analyser varje dag och att läget ständigt uppdateras.

Risken för skogsbrand i Sörmland innebär att det är stor eller mycket stor antändningsrisk och eventuell eld sprids lätt i skogsmark. Därför bör stor försiktighet iakttas vid eldning utomhus.

– Risken för brand ökar ytterligare om det är en hel del vind, säger Marcus Sjöstedt.

Det råder eldningsförbud i större delen av Sörmland. Det är bara i kommunerna Katrineholm, Vingåker och Flen som det är tillåtet att elda.

Eldningsförbudet innebär att all eldning utomhus är förbjuden, att fasta grillplatser som finns på allmän plats eller park inte får användas, men att en fast hemmagrill som står på ben och inte är i kontakt med marken får användas. Engångsgrill är dock förbjudet.