I förra veckan slog Vingåkers kommunfastigheter AB larm. Den första kostnadsberäkningen håller inte längre. Utan en mer generös kalkyl kan den projekterade renoveringen inte genomföras som planerat.

Den har tidigare beräknats till 8,9 miljoner kronor. Nu behöver taket höjas till 12,7 miljoner kronor för att inte slottsplanerna ska raseras.

Det beror inte på något plötsligt tillkommande renoveringsobjekt. Planens tidigare beslutade delar ligger fast, påpekar upplevelsechef Johan Tranquist för kommunstyrelsen som på måndag tar upp ärendet.

Efter att fullmäktige i juni 2017 godkände kostnadskalkylen drog projekteringen igång. Kommunfastigheter har anlitat ett antal byggkonsulter som tillsammans med antikvarisk expertis har förberett en varsam renovering av det kulturhistoriskt värdefulla slottet.

Under arbetets gång har förutsättningarna förändrats. Ventilationskraven har ökat, plan- och bygglagens brandskyddsregler har ändrats och frågor kring framkomlighet och håltagningar har visat sig vara mer komplexa än väntat.

Sammantaget har konsulternas arbete tagit mer tid än beräknat. Och tid är pengar.

Kommunstyrelsen föreslås gå till fullmäktige och få en reviderad kalkyl godkänd. Det är inte bara en fråga om höjt investeringstak. Lokalanpassningarna medför att kommunens årshyra för slottet, 2,5 miljoner kronor, ökar med nästan en halv miljon.

Hyran regleras i nuläget av ett tioårigt avtal med en hyreskalkyl på tre procent. Tanken är att förlänga avtalet och avskrivningstiden till 20 år och sänka räntesatsen till 1,5 procent. Därmed skulle hyran bli oförändrad.

Trots att kommunens totala kostnad över tid blir högre än beräknat, tycker Tranquist att det är viktigt att renoveringen fullföljs. Kommunfastigheters vd Lars Ingebrigtsen höjer dock ett varningens finger för att en sänkt räntesats minskar bolagets utrymme för reinvesteringar och underhåll.