– Läget är kärvt, säger ordförande Ing-Marie Frössevi (C) om nämndens kostnader för skola och barnomsorg.

När politikerna sammanträder på onsdag måste ett tufft beslut tas. Budgetramen som antogs av fullmäktige i december är för trång i förhållande till nämndens kostnader. Men någon chans till utökad ram finns inte. Kostnaderna måste bantas.

– Nu beslutar vi om en ordentlig vårstädning, beskriver Frössevi.

Totalt handlar det om att minska kostnaderna med 7,9 miljoner kronor. Frössevi vill inte kalla åtgärden besparingar utan pratar hellre om effektiviseringar.

– Vad man kan göra för att effektivisera är upp till respektive enhet. Det gäller att lyfta på alla stenar för att se vad man inte nödvändigtvis behöver. De stora stenarna ska inte rubbas, men man måste titta. Där kan säkert också finnas tjänster som inte absolut behövs.

Om beslutet tas enligt förslag, införs ett omedelbart och generellt krav på verksamheterna att minska sina kostnader med 3,25 procent. Kravet gäller också under 2020.

3,25 procent motsvarar besparingar i förskolan på 1,6 miljoner kronor, i grundskolan på 1,5 och i gymnasiet på tre miljoner kronor.

När åtgärderna förhandlas av budgetansvariga chefer och de fackliga organisationerna ska tydliga konsekvensanalyser ligga på bordet.

– Kan skolorna inte hitta sätt att effektivisera måste vi naturligtvis lyssna på dem och höra varför. Det är viktigt att vi gör rätt saker för att personalen ska orka, säger Ing-Mari Frössevi.

I beslutsförslaget tillförs verksamheterna 2,5 miljoner kronor till läromedel, kompetensutveckling av personal samt inventarier. Eftersom kostnaden inte kan hanteras med statsbidrag blir den därmed en del av effektiviseringskravet.

En starkt bidragande orsak till kostnadsökningen är att elevtappet till andra kommuner är högre än budgeterat. Det handlar till exempel om cirka 150 Vingåkersbarn som går på Kunskapsskolan i Katrineholm.

– Fick vi tillbaka de totalt 200 elever som valt att inte gå i skolan hos oss, skulle vi inte ha några problem med ekonomin, hävdar Frössevi.

Blir nämndens ”vårstädning” framgångsrik ser budgetläget för 2020 betydligt bättre ut, enligt nämndens ordförande

– Då behöver vi inte utöka effektiviseringen och har dessutom räknat in kostnadsökningarna.