På senaste kommunstyrelsesammanträdet beslutads att Vingåkers kommun ska genomföra ett "mångfaldsfirande med prideparad". Enligt det ursprungliga förslaget skulle ett "pridefirande" genomföras, men det ändrades alltså till att kallas ett mångfaldsfirande.

Men Sverigedemokraterna motsätter sig beslutet, oavsett om arrangemanget kallas för mångfalds- eller pridefestival. Även om det är sagt att firandet ska finansieras inom befintlig budget, kostar det pengar. Pengar som kunde ha använts till annat. Det menar SD-politikern Lars-Göran Karlsson.

– Vård, skola och omsorg är de centrala uppgifterna för kommunen och det är viktigast att lägga pengarna på det, säger han.

Karlsson framhåller att han inte har något emot en pridefestival i sig. Om någon vill arrangera en sådan är det välkommet. Men ansvaret bör inte ligga på kommunen. I stället tänker han sig att en förening skulle kunna vara arrangör ­­– en förening som i så fall skulle kunna söka bidrag från kommunen.

­– Då får man ta ställning till det. En del får sina ansökningar beviljade, andra får avslag, konstaterar Lars-Göran Karlsson.

I Vingåker arrangerades en pridefestival för första gången 2016. Då avsattes 100 000 kronor till firandet, som av kommunen beskrivs som en succé. Enligt underlaget till beslut i kommunstyrelsen har paraden lockat ett 100-tal personer.