Exakt hur den ska se ut är ännu inte klart, men just nu har Scenkonst Sörmlands tekniske chef Anders Westbom gått in som tillförordnad scenkonstchef medan ordinarie chefen Maria Weisby i stället tagit på sig uppdraget som regissör för ”Ett dockhem”, den föreställning som under sommaren ska spelas på Nynäs, för att sedan gå ut i länet.

Anders Westbom ansvarar för administration och budget medan musikproducent Pontus Langendorf gått in som konstnärlig samordnare.

Mikael Palo säger att uppdelningen är en fingervisning om att arbetsuppgifterna har varit för omfattande för att en enda person ska räcka till för att leda Scenkonst Sörmlands verksamhet.

– Därför kommer vi att skapa nya ledningsstrukturer framöver. Vi arbetar utifrån det som många andra scenkonstinstitutioner redan konstaterat, att det är svårt att hinna med både det administrativa ledningsuppdraget och ett konstnärligt uppdrag. Det blir ofta kompromisser som sliter både på personal och verksamhetsutveckling, och vi tittar alltså nu på att inom befintligt tjänsteutrymme hitta andra inriktningar på ledningsfunktioner inom Scenkonst Sörmland.

För tre år sedan gjordes en översyn av Scenkonst Sörmlands organisation. Som en konsekvens inrättades en ny tjänst som kommunikationschef. Totalt fanns 24 sökande till tjänsten som kom till för att avlasta scenkonstchefen Maria Weisby och ge henne utrymme att fokusera på rollen som konstnärlig ledare.

Tanken var också, enligt Mikael Palo, att den nya funktionen skulle sprida kunskap om verksamheten i dialog med publiken och stärka Scenkonst Sörmlands varumärke.

Elenor Wolgers som anställdes som kommunikationschef blev dock bara kvar på jobbet i tio månader. Som tågpendlare från Stockholm tyckte hon att resorna till och från Eskilstuna blev för tuffa. I samband med att hon slutade på sin tjänst sommaren 2018 kritiserade hon landstinget Sörmlands beslut att helt ta bort Scenkonst Sörmlands egen logga.

När landstinget vid årsskiftet 2018-19 döpte om sig till Region Sörmland lanserades nämligen en ny varumärkesstrategi. En rad verksamheter plockades in under näckros-loggan. Bara Folktandvården, Nynäs slott och Sörmlands museum fortsätter på egna logotype-ben.

Elenor Wolgers framhöll att Scenkonst Sörmland lagt ned både pengar och energi på att förankra sitt eget varumärke.

– Man ska vara försiktig med att byta loggor. Det är inte bra för ett varumärke att ändras, det är förvirrande för publiken, sade Elenor Wolgers som numera är marknadschef på länsmusiken i Stockholm.