I slutet av november i fjol antog kommunfullmäktige en landsbygdsstrategi för Vingåkersbygden.

Av den framgår bland annat att kommunen avser att anslå en summa på 450000 kronor årligen i budgeten till och med år 2023, till den här satsningen. Uppföljning och utvärdering av landsbygdsstrategin kommer vidare att genomföras årligen av kommunledningsförvaltningen och redovisas för politikerna.

Visionen att Vingåker ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder har kommit till genom ett långt processarbete med invånare, föreningsliv, näringsliv, politiker och tjänstemän. Men en smart landsbygd behöver strategiska arbetsmetoder, processer och rutiner för att utvecklingen ska kunna fortsätta över tid.

För att Vingåkersbygdens ska kunna utvecklas krävs därför samverkan mellan kommunen, invånare, förenings- och näringsliv. Därför bjuds nu alla in till en kväll där kommunen kommer att berätta om strategin, förutsättningarna och vilka resurser som finns.

Åse Classon kommer att berätta om Leader Södermanlands projekt "Service och liv på landsbygden" och Åke Sandklef ska berätta om Hela Sveriges ska levas projekt "Service i samverkan".

Under kvällen bjuds deltagarna även på soppa, smörgås och kaffe, samt ett inspirationspass med föreläsaren Teo Härén.