KFAB:s projekt "Rätt hyra" inleddes för flera år sedan, men i mars 2019 tog det kommunala fastighetsbolaget ett krafttag med det tidskrävande arbetet att göra ett besök i alla 1 670 lägenheter. 

– Vi håller på med systematisk hyressättning, för att komma fram till hyror som är rättvisa utifrån parametrar som är jämförbara i olika boenden. Vi är ute i lägenheterna och gemensamhetsytorna och gör en dokumentation på hur det ser ut. Om ett par månader är de färdiga med besöken, säger Ingmar Eriksson, vd på KFAB.

Hyresgästerna har också fått besvara en enkät under hösten. Svaren kom in före jul, men har inte sammanställts ännu. Frågorna handlade om var hyresgästerna helst vill bo och om hur de uppfattar boendemiljön och närheten till service som busshållsplats, apotek och livsmedelsaffär.

Artikelbild

| Hyror höjs och sänks efter stor inventering av KFAB:s bostäder.

– Vi har vi inte gått igenom svaren med Hyresgästföreningen än. Det här är ett samprojekt med dem, säger Ingmar Eriksson.

Alla uppgifter bearbetas till sist i ett datorprogram och tanken är att i slutändan få fram en lista på hur hyrorna borde se ut. 

– Det finns vissa områden som har fel hyra, den kan vara för hög eller för låg. Det kan också vara så att vi har gjort renoveringar, men inte gjort några hyresjusteringar. 

Ingmar Eriksson har gjort liknande projekt i kommunerna Mellerud och Lekeberg där han varit verksam tidigare. Enligt honom är det många fastighetsägare som gör på liknande sätt.

Artikelbild

| Anders Hördin, vice ordförande för Hyresgästföreningen i Katrineholm och Vingåker, är positiv till projektet.

– Vi ska kunna visa varför hyran ser ut som den gör. Det är en rättvisefråga. Har du en bra lägenhet med en bra standard så betalar du en högre hyra, än för en likadan lägenhet med sämre standard. Jag hoppas att hyresgästerna förstår varför vi justerar hyrorna. 

Hyresändringarna sker successivt och kan fördelas på flera år. Tidigast i samband med hyresförhandlingarna för 2021 kan det bli tal om höjningar och sänkningar. 

Anders Hördin, vice ordförande för Hyresgästföreningen i Katrineholm och Vingåker, är positiv till projektet. 

– Vi tycker det är bra även om det tar lite tid. Vi har sett och godkänt enkäten. Det vi hade synpunkter på var att den bara fanns på svenska. Flera språk hade varit det bästa, men jag hoppas att man hjälper varandra om man inte förstår.

Hyresgästföreningen hoppas att KFAB:s arbete ger ringar på vattnet och att fler hyresvärdar, särskilt de största bolagen, gör liknande projekt.