Julfirare behöver inte avstå gran helt om miljösamvetet börjar bråka när granfrågan står på agendan.

– Vi avråder inte folk ifrån att skaffa gran för de som tycker det är trevligt, säger Jonas Rudberg, sakkunnig inom skog- och naturvård på Naturskyddsföreningen.

Däremot går det att göra smarta val både ur ett klimat- och miljöperspektiv. Det handlar om att ta hänsyn till transporter, biologisk mångfald och föroreningar i form av bekämpningsmedel.

– En svensk närodlad rödgran är den miljöbästa, säger Jonas Rudberg.

Rödgranen är en helt vanlig gran som du hittar i vilken barrskog som helst. Den odlas också till försäljning och det finns KRAV-märkta träd på marknaden.

Ädelgranar, så som kungsgranar, är ett sämre val ur ett miljöperspektiv, eftersom det används mer bekämpningsmedel på dessa odlingar.

– De är känsligare eftersom de inte är naturligt förekommande i Sverige, säger han.

Om du känner en skogsägare och hugger en vild gran måste du ta hänsyn till var granen är placerad.

– Det är jättebra om de tas från exempelvis ekskogar med rik biologisk mångfald, eftersom de kan växa igen och förstöras om granar inte plockas bort, säger Jonas Rudberg.

Svårare att bedöma effekten blir det om granen plockas från barrskog, eftersom djur och växter kan gynnas av att små granar finns kvar.

– I de lägen som det "städas" i skog för framkomlighet eller sikt blir det nästan alltid sämre för växter och djur tyvärr, säger Jonas Rudberg.

För att det inte ska bli för komplexa resonemang tycker han att tumregeln är att granar som plockas ur en lövskog är ett bra val. Även granar under kraftledningsgator, eller vid en skogsvägkant, är bra eftersom de ändå måste tas bort av säkerhetsskäl.

Sämst i klassen är plastgranen sett till produktion, transporter samt mängden giftiga kemikalier vid nedbrytning och förbränning.

– Den är för allergiker, då ska man givetvis ha den, säger Jonas Rudberg.

Ett stort plus med miljövinnaren rödgranen, är att den sedan går att elda upp och bli till energi i ett värmeverk. Energin motsvarar el som räcker till att köra tre eller fyra maskiner med tvätt.