Sara Eresund, planarkitekt på Katrineholms kommun, bekräftar att tidsplanen har blivit förskjuten.

– Vi väntar på ytterligare markundersökningar innan vi kan gå vidare och anta den nya detaljplanen, säger hon.

Kommunen har gjort egna provtagningar. Därefter har länsstyrelsen ställt krav på ytterligare utredningar, eftersom det har legat just en brandstation på platsen.

Länsstyrelsen vill säkerställa att det inte finns någonting kvar i marken som kan vara en risk för de som kommer att bo där.

De nya provtagningarna och utredningarna ska vara klara i mitten av maj.

Vad händer om ni hittar föroreningar?

– Det ingår också i uppdraget nu. Om det finns något som behöver saneras så ska man visa hur man planerar att göra det. Och då handlar det troligtvis om att gräva bort massorna.

Detaljplanen skulle, enligt planen, vara klar första kvartalet i år. Då hade man också kunnat påbörja rivningen.

– Vi tror att det kommer förskjutas ett halvlår. Men det är först när vi vet vad som behöver göras, som vi vet säkert, säger Sara Eresund.

Som Kuriren tidigare berättar är det Tegelstaden som ska bygga ett nytt flerbostadshus, som ska rymma 110 lägenheter, på platsen. Det nya huset föreslås få en trappform, med sex våningar i hörnet Eriksbergsvägen/Djulögatan för att sedan gå ner till fyra våningar på gavlarna.