Svar till insändaren "Klimatförändringar kan inte bara hänga på oss i Sverige" Publicerad den 8 februari. Om du menar allvar med att vilja rädda barn och ungdomar undan klimatångest så är förnekelse av "klimatförändring" inte en framkomlig väg. Du valde till och med att sätta själva ordet inom citationstecken i din insändare.

Tillräckligt mycket forskning är redan gjord och samstämmigt publicerad för att det ska stå klart vad som brådskar. Alla länder måste snabbt göra stora förändringar om framtiden ens ska kunna bli dräglig. Det gäller självklart inte bara Sverige, men så framställer heller inte Sofia Nerbrand problemet.

Men – varje enskild person har ett eget ansvar. Det står eller faller inte med vad andra gör eller inte gör. Och det gäller även dig. Det kostar på att avstå från något som du kanske har vant dig vid att se som din "rätt" att unna dig. Alternativet är ohållbart.

BU