Fastighetsägaren beviljades bygglov i februari i år, men oklarheter kring huruvida en avloppspump skulle behövas gjorde att startbeskedet skulle dröja tills saken var utredd. Vid ett platsbesök i juni upptäckte en byggnadsinspektör att bygget hade påbörjats utan startbesked. Nu får byggherren böta 67 030 kronor.