Mellan Nävekvarn och Kvarsebo reser sig Morkullberget ungefär mitt emellan Nävsjön och Bråviken. Där vill Ramström vind bygga fyra vindkraftverk. Platsen ligger i Norrköpings kommun, men precis vid gränsen till Nyköping.

Samma bolag har tidigare planerat och fått bygglov för att bygga sex vindkraftverk på platsen. Nu har de ändrat sig. Med motiveringen att det blåser mer högre upp söker de tillstånd för att bygga färre, men högre verk. I stället för att bygga sex 150 meter höga vindkraftverk planerar företaget att bygga fyra verk som ska bli totalt 229 meter höga. Det motsvarar nästan fem silo-byggnader i Nyköpings hamn på varandra.

Vindförhållandena är mycket bra på platsen och de fyra kraftverken beräknas kunna leverera lika mycket el som går åt för cirka 3 000 villor.

Artikelbild

Enligt företagets beskrivning som är ute på samråd kommer verken inte att kunna ses vare sig från Nävekvarn eller från Kvarsebo, då båda orterna ligger i en svacka. Däremot kommer man att kunna se dem från Vikbolandet på andra sidan Bråviken.

Norr och öster om platsen ringlar sig också Sörmlandsleden och området räknas som riksintresse för friluftslivet. När kraftverken är i gång kommer de att höras, men ingen som bor i närheten ska drabbas av ljudnivåer över 40 decibel, enligt företagets samrådsförslag. Hur det påverkar friluftslivet kring Nävsjön och längs Sörmlandsleden framgår inte tydligt och Föreningen Sörmlandsleden känner inte till planerna.

– Vi brukar ofta få uttala oss om liknande saker, och om skogsavverkningar eller nya bostadsbyggen, men det här känner vi inte till, säger föreningens ordförande Håkan Lindqvist.

– Vi brukar dock vara ganska ödmjuka eftersom vi är gäst hos markägarna.

I området finns fladdermöss som kan påverkas negativt av vindkraftverken. Därför föreslås så kallad batmode, det vill säga en teknisk utrustning som stoppar driften under de tider då fladdermöss som flyger högt är aktiva.

Förslaget har skickats ut på remiss. Sörmlandsleden finns alltså inte med på remisslistan, men Nyköpings kommun gör det och planerar att svara i slutet av februari. Därefter väntar tillståndsprövning i länsstyrelsen.