Utbildningen Flygteknik technical training behöver ett nytt flygplan i undervisningen. Antalet elever har ökat på skolan sedan ytterligare en yrkeshögskoleutbildning har startat. Dessutom har de två stora flygplan som i dag används 20 år på nacken. De mindre flygplan som används är 30 år gamla och kan bara användas för vissa undervisningsmoment då de inte uppfyller de krav som ställs på dagens utbildning.

Flygplanet som ska köpas kostar 3,7 miljoner kronor. Det ska vara ett plan av rätt typ med turbinmotor.

På Skavsta bedrivs både gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Eleverna utbildar sig till mekaniker och tekniker för flygplan. De lär sig att arbeta med såväl små flygplan som exempelvis Cessna som stora flygplan utrustade med allmodern teknik.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om inköpet av det nya flygplanet. Ärendet kommer upp på kommunstyrelsens möte nästa vecka.