Under närmare 30 år, den första halvan av 1900-talet, utbildades kvinnor från olika delar av landet och från olika samhällsskikt vid den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad. Exakt hur många kvinnor som gick på skolan under åren är det ingen som vet säkert, men uppgifter talar om minst 2000.

På kvinnliga medborgarskolan var viljan att kvinnor skulle få utbildning som gjorde att de kunde ta tillvara sina medborgerliga rättigheter.

– Läser man grundarnas skrifter och pedagogik så var de så före sin tid och ämnen som diskuterades är lika aktuella i dag, säger Elisabet Thorp, ordförande i kulturföreningen Fogelstad som ser som sin uppgift att häva glömskan kring skolan och aktualisera dess arv.

Artikelbild

| Den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad uppmärksammas genom konstverket Eka utanför kulturhuset Ängeln i Katrineholm.

Ämnen som diskuterades på skolan var jämställdhet, fredsfrågan, miljö och medborgarskapstanken.

– För att vara en relevant medborgare måste man förstå. Om man inte är relevant är det svårt att bli lyssnad på. Man måste kunna framföra sina åsikter för att bli lyssnad på, säger Elisabet Thorp om medborgarskolans budskap och menar att det också är vad kulturföreningen försöker sprida vidare i sin verksamhet i dag.

– Man behöver få viss skolning och hjälp för att ta sig an de plikter man har, säger hon och menar att även om samhället i dag kommit längre i jämställdheten behöver kvinnor fortfarande stärkas.

Det stärkande arbetet gör kulturföreningen framförallt genom den medborgarutbildning man tagit fram i samarbete med Viadidakt. En gång om året erbjuds den till kvinnliga studenter på sfi-utbildningen i Katrineholm.

Artikelbild

| Under Katrineholmsgalan mottog kulturföreningen Fogelstad utmärkelsen som Årets ambassadör. Motiveringen lyder: "Den Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad är en viktig pusselbit i arbetet som gjort Sverige till ett av världens mest jämställda länder. Det upphör aldrig Kulturföreningen Fogelstad att visa".

– Jämställdhet handlar om allas lika rättigheter. Men vi jobbar med den grupp som har störst behov.

Kulturföreningen Fogelstad har funnits sedan 1995 och har under åren producerat en mängd material om den kvinnliga medborgarskolan. En utställning om skolan har under många år visats i det gamla mejeriet vid Fogelstad under somrarna.

Men i sommar har inte utställningen varit öppen, eftersom lokalerna renoveras.

– Vi plockade ner allt kring nyår. Vi hade hoppats på att få två rum klara och kunna visa delar av utställningen där, berättar Elisabet Thorp, men förklarar att arbetet dragit ut på tiden och att dessutom bara kunna visa halva utställningen kändes inte rätt.

Men nu kommer i stället besked om en stark comeback nästa år. Samma dag som riksdagsbeslutet om allmän och lika rösträtt till riksdagen kommer den nya utställningen att öppna. Här går då åter att ta del av berättelsen om kvinnliga medborgarskolans pedagogiska grepp med låtsaskommunen Komtemåtta där demokrati lärdes genom rollspel. Men det blir också en ny, framåtsyftande del som ska berätta om föreningens arbete och dessutom ge plats för en extern utställare som tolkar budskapet med dagens ögon.

I väntan på den nya utställningen planerar kulturföreningen Fogelstad ett större, utåtriktat evenemang under hösten.

– Just i och med att vi utsetts till Ambassadörer vill vi göra något utåtriktat och ge något tillbaka, säger Elisabet Thorp.