Expos årliga sammanställning har genomförts sedan 2008, och ger en fingervisning av mobiliseringsförmågan bland nazistiska och fascistiska grupper i Sverige.

Expo har sammanställt uppgifter utifrån fyra kategorier – antalet organisationer som genomfört aktiviteter, antalet aktiviteter, den geografiska spridningen och form av aktiviteter. Sett till aktivitetsformerna handlar det om åtta olika typer, bestående av bland annat propagandaspridning, kampförberedande, föredrag och demonstrationer.

Av alla de högerextrema grupperingar som listas i undersökningen sticker nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) ut ordentligt. Totalt under 2017 genomfördes 3660 aktiviteter av olika högerextrema organisationer i Sverige – NMR stod för 3446 av dessa.

Enligt Expo har NMR skjutit fram sina positioner sedan det senaste toppåret, 2016 (då totalt 2758 aktiviteter). En förklaring uppges vara ett utökat fokus på nyrekryteringar.

[fakta nr="1"]

För Sörmlands del visar undersökningen på en oroande utveckling. 2016 uppgick antalet nazistiska aktiviteter (alla organisationer inräknade) till 50 stycken. Under 2017 har siffran vandrat upp till 183.

Det handlar huvudsakligen om propagandaspridning – klistermärken, klotter och utdelning av flygblad – men också om kampförberedelse och manifestationer.

[fakta nr="2"]

Senare under dagen: Mer om Expos granskning och hur situationen ser ut i Sörmland