Tidningen Expo, som granskar extremhögern, har nyligen presenterat sin årliga sammanställning av aktivism inom den svenska rasideologiska miljön. Den visar att nazistiska grupperingar, framförallt Nordiska motståndsrörelsen (NMR), är mer aktiva i Sverige än någonsin tidigare.

Totalt, alla högerextrema grupper inräknade, rör det sig om 3660 aktiviteter på olika platser i landet under 2017. Det är att jämföra med 2016 års 3064. Med aktiviteter menar man exempelvis propagandaspridning, kampförberedande aktiviteter, föredrag och demonstrationer.

[fakta nr="2"]

Artikelbild

Jonathan Leman, researcher på Expo.

Orsaken till den ökade aktivismen uppges vara ett vidare fokus på nyrekrytering.

Nyrekryteringen underlättas av ett aggressivt politiskt klimat, där man talar om en korrupt elit som har förrått folket. Det är ett bredare populistiskt språkbruk på senare år som delvis hamnar i linje med hur nazistiska och fascistiska grupper uttryckt sig i snart hundra år, säger Jonathan Leman, researcher på Expo.

De otaliga diskussionsforum på sociala medier är en särskilt välfungerande kanal för högerextrema grupper, förklarar Jonathan Leman.

– De här grupperna är mumma för vit makt-miljön. De finns där, de bygger relationer där, och de rekryterar där. Det arbetet har intensifierats sedan valet 2014.

Sörmland är inget undantag vad gäller den ökade nazistiska aktivismen, snarare tvärtom – här har siffrorna ökat markant. Under 2017 genomfördes 181 aktiviteter i länet, framförallt av NMR, jämfört med 2016 års siffror då antalet stannade vid 49 stycken. I huvudsak har det bestått av propagandaspridning, kampförberedande aktiviteter och manifestationer.

[fakta nr="3"]

– När det gäller Sörmland så är det verkligen nyrekrytering det handlar om. Det finns nyckelpersoner och kärnaktivister här. Framförallt i Nyköping har det ökat, och det handlar både om att lokala personer i Nyköping har kommit in i miljön, och att folk har flyttat in från andra platser. Det har gjort att aktivitetsnivån har stegrat på ganska kort tid, säger Jonathan Leman.

Sett till Sörmland generellt förklarar Jonathan Leman att de personer som är verksamma i NMR i regel är dedikerade.

– Flera av aktivisterna i Sörmland är av den här typen, det är personer som inte bara gör det här litegrann på fritiden, säger han.

Vad ser du för risker med den här ökningen inför valåret?

– Jag tror att de kommer vara väldigt aktiva under valåret. De trappar upp sina manifestationer, sina offentliga flygbladsutdelningar, och så vidare. Vi vet av tradition att de tillfällena är kantade med risker. Det är ofta då som de blir våldsamma, och NMR har visat att de har väldigt nära till våld.

[fakta nr="1"]