Trosa kommun har tidigare antagit en detaljplan för byggnation av sju bostadshus i form av tre parhus samt en friliggande villa ute på Tureholm 2:24. Husen skulle placeras på lågt belägen ängsmark vid en befintlig enskild väg cirka en meter över havets medelvattenstånd och nära Trosa golfklubbs golfbana, cirka 380 meter från strandlinjen till Östersjön.