Vingåker ligger högt i sjuktalen, både jämfört med Sörmlands kommuner och riket som helhet, enligt statistikuppgifter från Sveriges kommuner och landsting. Det uppger Roger Fredman (VTL), som i en motion till kommunfullmäktige därför föreslår ytterligare insatser för att få Vingåkersborna att må bättre.

Redan pågår ett utbrett hälsoarbete inom kommunen, påpekar Fredman och ger skolan, omsorgen och kultur- och fritidsverksamheten som exempel. Han lyfter även fram engagemanget hos de lokala idrottsföreningarna och i deras verksamheter. Men fler insatser kan göras, anser Roger Fredman och VTL som har hälsa som en av sina kärnfrågor inför valet.

Hans partikamrat Hans Averheim lade nyligen ett förslag till fullmäktige om att kommunen ska pröva det framgångsrika så kallade Bunkefloprojektet genom att schemalägga mer fysisk rörelse och hälsofrämjande insatser i skolan.

Roger Fredman hakar på med ytterligare ett förslag. Hans idé är att kommunen i samverkan med föreningslivet ska arrangera en hälsovecka som ska komma alla kommuninvånare till godo utan att de ska behöva betala något.

Veckan ska enligt motionären dels kunna rymma fysiska aktiviteter i idrottshallar och i badhuset, dels bjuda på föreläsningar och information om hälsa i exempelvis biblioteket.