Lars-Göran Karlsson (SD) skriver i sin motion att Vingåker blivit känt för sin givmildhet gentemot seriösa välgörenhetsorganisationer, men han anser att det även lockat till sig ohederliga ligor som utnyttjar givmildheten, bland annat genom tiggeri. 

– Jag tycker det är fel med tiggeri. Vi har annat ekonomiskt stöd i Sverige och då ska vi inte ha tiggeri, menar han. 

Lars-Göran Karlsson föreslår därför att kommunen inför ett krav på tillstånd för att tigga på offentlig plats och att man skriver in detta i kommunens ordningsföreskrifter. 

Motionen har nu beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott, som föreslår att kommunstyrelsen och fullmäktige säger nej till den. 

Något behov av ordningsföreskrifter finns inte, eftersom det inte förekommit några direkta störningar, enligt förvaltningen. Man konstaterar att det kommit in påståenden om kriminella företeelser till kommunen, men att det inte är kommunens sak att utreda. 

Eskilstuna kommun har infört ett liknande system med tillståndsplikt mot tiggeri som det som föreslås i motionen. 

Men kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson (S) är kritisk. 

– Om man inte vill ha tiggeri, så ska man inte föreslå att man befäster via ett tillstånd att man får sitta där. Det är kontraproduktivt, sa hon efter arbetsutskottets möte. 

– Det finns ingen anledning, utifrån motionens intention, att godkänna den, anser hon. 

Motionen ska nu tas upp i kommunstyrelsen och i fullmäktige.