Kommunens miljöinspektör genomförde i slutet av april en inspektion i köket för Slottsskolans F–6. Vid inspektionen hittades musbajs och enligt personal som jobbar i köket har möss varit ett återkommande problem. Avföring från möss tas regelbundet omhand av personalen, och vid fem tillfällen under de senaste månaderna har döda möss hittats i utplacerade fällor.

Kökspersonalen har varit i kontakt med fastighetsskötare och med Anticimex, men trots åtgärderna har man inte lyckats få bukt med mössen. Nu måste skolköket ta fram en plan för ytterligare åtgärder, och se till så att mössen försvinner från köket.

Pontus Lindström är den miljöinspektör, som genomförde tillsynen. Han berättar att han efter inspektionen fått svar från ansvariga för verksamheten, och att en plan har tagits fram. Den handlar om att täta alla de ingångar, som mössen kan tänkas ta sig in genom.

– De tar sig igenom rätt små hål, de där rackarna, konstaterar Pontus Lindström.

En del tätningsförsök har redan gjorts, men det har uppenbarligen inte räckt. Nu ska golvbrunnar, ingångar för elkablar och ventilation tätas.

– Jag kommer att följa upp vad de har gjort och vad de kommer att göra, säger Pontus Lindström.

Ingen skollunch tillagas i det aktuella köket – maten kommer från ett centralkök. Däremot görs frukost i ordning där. Detta kan fortsätta i väntan på att ytterligare åtgärder mot mössen vidtas.

– Det är ingen akut fara för livsmedelssäkerheten, säger Pontus Lindström.

Mössens framfart får dock andra konsekvenser. Enligt personalen kan förvaringsutrymmen som finns i köket inte användas.

– De har fått tömma en hel del skåp. Det hade de gjort redan när jag var där, säger Pontus Lindström.