Kuriren kunde i går berätta om Socialdemokraternas förslag till budgetramar för Vingåkers kommun nästa år. S räknar med ett överskott på cirka 5,7 miljoner nästa år. Detta samtidigt som barn- och utbildningsnämnden får mer pengar, jämfört med årets budget. S-budgeten bygger på en oförändrad skattesats.

Bland oppositionspartierna i Vingåker är det hittills bara Moderaterna, som kommit med ett eget budgetförslag, ett förslag som bland annat innebär en mindre skattesänkning med sex öre.

Från S-håll menar kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson att Moderaterna prioriterar skattesänkningar före satsningar på välfärden. Men Moderaternas toppnamn i kommunen, Charlotte Prennfors, håller inte med.

– Det sägs att sänker man skatten, så blir det mindre till skola, vård och omsorg, men det är en tankevurpa, det är fel, menar hon.

Prennfors pekar på andra kommuner med lägre skattesats, som trots detta levererar bättre service till medborgarna.

I sin budget räknar Moderaterna med tio fler invånare i kommunen, än vad S gör. Med denna befolkning och med skattesänkningen, skulle kommunen få omkring 500 000 kronor mindre i skatteintäkter nästa år, än med S-budgeten. Trots minskade intäkter, räknar Moderaterna med ett större överskott i sin budget, än Socialdemokraterna.

För att få ihop detta, måste förstås utgifterna minska.

Men även om kommunen redan nu tycks ha ett ansträngt ekonomiskt läge, tror Charlotte Prennfors att det finns utrymme för effektiviseringar.

I sin budget föreslår Moderaterna en generell effektivisering på 3 procent. Partiet vill att en konsult ska se över alla kommunala anställningar med målet att minska lönekostnaderna.

Charlotte Prennfors understryker att det förstås inte handlar om några lönesänkningar. Men i samband med exempelvis pensionsavgångar, bör kommunen fråga sig om samma tjänst verkligen måste tillsättas, menar hon.

I Moderaternas budgetförslag får socialnämnden nästan 8 miljoner kronor mindre, än i S-förslaget. Charlotte Prennfors menar att det finns utrymme för besparingar, och tar som exempel upp de dyra placeringar av ungdomar i andra kommuner, som kostar Vingåker stora summor varje år. Även barn- och utbildningsnämnden får mindre pengar i M-budgeten.

Prennfors pekar även på det stora mottagandet av asylsökande, som Vingåker haft, något som hon menar belastar kommunen. Moderaterna vill därför säga upp avtalet med Migrationsverket.