Bland de sörmländska kommunerna är det Oxelösund som har störst skillnad när det gäller könsfördelningen av chefer. Här är 63 procent män och 37 procent kvinnor, enligt statistik som SCB har tagit fram. Som så mycket annat i kust- och industristaden finns SSAB med som delförklaring. Här är 80 procent av de 2 200 anställda män och av de 115 cheferna är 30 procent kvinnor.

Ståltillverkaren har historiskt sett varit en övervägande manlig arbetsplats, men Maria Lantz som är HR-chef på SSAB Oxelösund, med ansvar för produktion och produktutveckling, menar att det håller på att förändra sig.

– Vi har gjort en resa genom åren. 2015 var det bara 19 procent kvinnliga chefer och vi har jobbat ganska hårt för att attrahera kvinnliga sökande till chefsposter, säger hon.

Hur gör ni det?

– När vi är ute på mässor har vi alltid minst 50 procent kvinnor som är med och representerar oss för att visa att det går att jobba hos oss som kvinna. Det är många män som utbildar sig till de yrken vi har och vi försöker påverka fler kvinnor att utbilda sig till exempelvis ingenjörer, säger Maria Lantz.

– Sedan utmanar vi oss själva om vilken kompetens vi vill ha när vi söker nya medarbetare. Om vi söker en chef och sätter som önskemål att den ska ha sex års erfarenhet inom basindustrin och en viss utbildning, så är det svårt att få kvinnliga sökande. Men om vi lyfter fram andra kompetenser i våra annonser och tänker på tilltalet blir det fler kvinnliga sökande, fortsätter hon.

Själv är hon en av de kvinnliga chefer som arbetar här. Hur det kom sig att hon började för 21 år sedan, då med helt andra arbetsuppgifter, har hon glömt bort – men påminns om det när hon letar i skrivbordslådorna. Där finns en tidning från 1998.

– Jag skulle bara verifiera att det var 1998 som jag började, men här finns en artikel om att jag kom in på SSAB via ett tjejprojekt som var ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att få fler kvinnor att söka sig till industrin. Jag började på transportavdelningen och det finns en bild på mig som 20-åring där jag står framför en gul dragare. Det här var lite småroligt, det hade jag glömt bort, säger hon.

Vad har förändrats sedan 1998?

– Det var inte dåligt 1998, men både män och kvinnor behövs. Jag tror på blandade grupper. Att det blir en bättre arbetsmiljö och kan utveckla en organisation.

Fotnot: Riksgenomsnittet som SCB tagit fram är 40 procent kvinnor och 60 procent män på chefsposterna om man räknar bort politiker, högre ämbetsmän och de med vd-poster.