I december i fjol beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun, att en markägare i Ålsäterstrakten skulle föreläggas att betala vite, om han inte skickade in uppgifter om spillvattenhanteringen på sin fastighet. Det räckte att mannen fyllde i en vatten- och avloppsdeklaration.

Men någon deklaration eller annan information om spillvattnet har inte kommit och markägaren har inte hörts av alls. Nu går Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt på kommunens linje och dömer mannen att betala vitet på 10 000 kronor till staten.

Domstolen skriver att föreläggandet dels är lagligt och dels tydligt preciserat när det gäller vad markägaren skulle göra, och därför är det rätt att kräva in vitet.