‒Det är inga bra siffror. Det är anmärkningsvärt, tycker Pirjo Svegréus, ansvarig kommunpolis i Vingåker.

Hon konstaterar också att det är en bra bit över länets siffror där 41 procent av tjejerna och 36 procent av killarna säger att de druckit alkohol det senaste året.

Pirjo Svegréus tror att siffrorna påverkas av flera saker, bland annat tillgängligheten.

‒ Det är en otrolig tillgång på alkohol och väldigt lite kommer från Systembolaget.

Pirjo Svegréus vet att det finns Vingåkersbor som åker till Tyskland, köper alkohol och säljer den hemma i garaget.

‒De som åker ner och köper den här alkoholen struntar blanka sjutton i hur gammal kunden är. De vill ha sina slantar. Man tar inget ansvar för hur det går för ungdomarna, säger Pirjo Svegréus.

Under sommaren dricks alkoholen många gånger på samlingsplatser. Sommartid kan man varje måndag se spår efter helgens festande på lastbryggan till Slottsskolan matsal. Många gånger samlas ungdomarna på platser i Katrineholm. Under vintertid arrangeras privata fester.

Det förvånar polisen att så många föräldrar tillåter fester hemma.

‒När man som polis sitter och åker i ett område så kan man se ett lämmeltåg med ungdomar som är på väg. Och den som från början bjudit in till det som skulle bli en liten fest får plötsligt agera dörrvakt.

‒Alla föräldrar kan påverka sina ungdomars alkoholkonsumtion. Bara de är tydliga och säger "jag vill inte att du dricker".

Förr var det främst killarna som drack alkohol. I dag dricker fler tjejer.

‒Över tid så har killarnas alkoholkonsumtion minskat och man tror att det har att göra med hur man tillbringar sin fritid. Vi har mängder av killar som sitter och lanar. Då funkar det inte att dricka, säger Pirjo Svegréus.

11 procent av tjejerna och 17 procent av killarna i årskurs nio i Vingåker uppger att de varit berusade en gång i månaden eller oftare under det senaste året.

Den nya statistiken över niondeklassarnas alkoholvanor förvånar Barbro Pettersson, chef för Elevhälsan.

Samtidigt konstaterar hon att det av samma enkät framgår att många tjejer i nian inte heller trivs med livet eller ser särskilt ljust på framtiden.

Barbro Pettersson misstänker att det kan finnas ett samband.

Hon har gått tillbaka i tiden och tittat på motsvarande siffror från de senaste undersökningarna.

Nio procent av eleverna i årskurs sju uppger att de druckit alkohol någon gång. 11 procent av killarna svarar detsamma. Motsvarande siffra för länet är 25 respektive 29 procent.

‒Det sker någonting från årskurs sju till årskurs nio. Och det behöver vi jobba med. För det har aldrig varit så tydligt som i år, säger Barbro Pettersson.

Varje år går också en grundskoleenkät ut till eleverna i årskurs fem och nio.

Efter den senaste enkäten har Elevhälsan identifierat tre områden som man behöver jobba vidare med. Förutom att många elever har svårt att sova och känner sig stressade saknar de också motivation.

‒Det är klart att vi måste ha elever med motivation, säger Barbro Pettersson.

‒Vi pratar mycket om att inspirera, ta hit gamla elever som har intressanta och roliga jobb, berätta om vilka möjligheter som finns. Synliggöra de aktiviteter som finns i kommunen.