Det nybyggda huset ligger cirka 50-60 meter från vattnet vid sjön Kolsnaren i Viala. Där har Charlotte Prennfors och hennes sambo låtit uppföra sitt framtida hem under vintern.

Men allt är inte klart. Fasaden behöver rappas och altanen ska spikas ihop. Men för rappningen behövs mer plusgrader ute, berättar Charlotte Prennfors som nu bott i huset i nästan en månad.

Under den perioden har hon också fått mängder av oväntade besök från nyfikna människor. Hon känner sig inte hotad på något sätt, utan tycker mer att beteendet från de 20-30 besökarna är ohyfsat.

– Det är folk som har gått runt huset med mobilerna uppe och jag kan känna att vill de veta så mycket om vårt hus så får de väl knacka på så ska jag släppa in dem och förklara, säger Charlotte Prennfors.

Som oppositionsråd i Vingåker för Moderaterna befinner hon sig i ett utsatt läge och hon har mångas ögon på sig.

– Jag har inget att dölja, men när folk går runt huset här utan att ge sig till känna så känns det lite jobbigt, säger hon om de ovälkomna besöken.

Hon köpte tomten förra året och i augusti drog markberedningsarbetena i gång. Alla bygglov och strandskyddsdispenser finns på plats i en pärm hon har redo ifall någon vill fråga något, berättar hon.

– Det här området blev inritat som ett LIS-område 2010 och vi ansökte om strandskyddsdispens förra våren och fick igenom det och då väntade vi rejält så att alla som ville skulle få chansen att överklaga. Men det kom aldrig in något överklagande, säger Charlotte Prennfors.

– Många misstänker att något är skumt och jag blir fascinerad över att så många ifrågasätter att vi får bygga så nära vattnet. Det står alla fritt att ansöka om strandskyddsdispens. Tomten har funnits här sedan 2010 och ingen har budat på den.

Nu är hon trött på att folk inte knackar på och frågar ifall de får titta utan bara klampar in på tomten och börjar fotografera.