Anders Carlsäter, gruppchef för områdespolisen hade med sig Maria Ekengren, områdespolis och polisvolontären Anita Stenberg ut på Stortorget för att ta reda på hur trygga invånarna känner sig. Det var många som välvilligt lät sig bli haffade och svarade snällt på polisens alla frågor.

– Jag kommer från Stockholm och det här är första gången som jag är ute i Katrineholm, men jag upplever att det är lite olika saker man tar upp i de här samtalen. Resultatet av utfrågningarna använder vi sedan när vi lovar vad vi ska ta tag i. Vi har en bild av vad som är problem i samhället och medborgarna har kanske en annan och då är det viktigt att vi lyssnar, säger Carlsäter.

Maria Ekengren har varit med i alla år som man har haft utfrågningarna och hon tycker att de är bra och viktiga.

Kan du ge något konkret exempel som gett resultat?

– Ja, Valla är ett sådant där vi hade en hel del problem för ett par år sedan. Vallaborna tyckte inte de såg oss så ofta där ute. Då gjorde vi en extra insats och det har gett resultat.

Anita Stenberg, polisvolontär, träffade på Birgitta Lindqvist, boende vid torget för att ställa frågor.

Lindqvist känner sig inte otrygg men tycker att det är ett egenansvar att inte hamna i situationer som kan bli farliga. Bankomaten en sen kväll undviker hon. Bra kontakt med grannarna i huset hjälper också till att skapa trygghet.

– Kommer jag till ett övergångsställe släpper jag hellre förbi bilen men ser alltid till att ha ögonkontakt med bilisten, säger Birgitta Lindqvist.

Det var inte bara torget som polisen och volontärerna besökte. Det var ytterligare två grupper i gång, en vid Speceritjänst och en vid Lidl. Medborgardialogen är en samverkan mellan kommunen och polisen för att skapa ett tryggare samhälle.