– Det kostar för mycket för äldre människor att kunna lämna villor där de har bott i decennier, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna.

– Man får inte någon rotation på bostadsmarknaden vilket gör att unga människor som skulle vilja köpa sig en villa får svårigheter att göra det.

Sedan 1996 har bostadsrätternas genomsnittliga kvadratmeterspris ökat med nära 13 gånger i Eskilstuna och småhuspriserna med 309 procent. Det framgår av en rapport som har tagits fram gemensamt av SPF Seniorerna och Skattebetalarnas Förening.

Artikelbild

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Enligt rapporten blir transaktionskostnaderna vid försäljning av en privatägd bostad ofta så betydande att de påverkar beslutet om att flytta eller bo kvar.

– Man orkar inte klippa gräsmattan eller ta sig upp på andra våningen vilket gör att kommunen får gå in i med insatser både när det gäller hemtjänst och hemsjukvård. Det är klart att det blir en ohållbar situation både för den äldre, men också för kommunen, säger Eva Eriksson på SPF Seniorerna.

För ett hushåll som bott 30 år i en villa med Eskilstuna kommuns genomsnittliga försäljningspris (cirka 2,8 miljoner kronor) uppgår skattekostnaden vid försäljning till cirka 497 000 kronor. Adderas mäklararvode ökar den totala flyttkostnaden till cirka 552 000 kronor.

– Höga flyttskatter gör att åldersgruppen äldre mot sin vilja blivit en stor bromskloss på Eskilstunas bostadsmarknad. Vart femte seniorhushåll i ägt boende uppger att de helt eller delvis avstått från att flytta de senaste fem åren på grund av flyttskatterna. Det motsvarar 350 uteblivna flyttar bland seniorhushållen i Eskilstuna kommun varje år, säger Erika Janson, kommunikationschef vid Skattebetalarnas Förening.

Artikelbild

Erika Janson är kommunikationschef vid Skattebetalarnas Förening.

Samtidigt visar länsstyrelsens senaste bostadsmarknadsanalys att samtliga åtta kommuner i länet har underskott på bostäder.

– Vi står inför en betydande befolkningsökning i allmänhet och bland äldre i synnerhet. Denna situation gör det extra viktigt att det befintliga bostadsbeståndet används effektivt, säger Erika Janson.

Artikelbild

Anna Eriksson, presschef på SPF Seniorerna, har varit med och skrivit rapporten.

Skattebetalarnas Förening och SPF Seniorerna anser att sänkta flyttskatter och fler senioranpassade bostäder är viktiga åtgärder för att fler seniorer ska få möjlighet att flytta.

– Vi blir allt fler, vi bill friskare, vi blir lite skröpligare, men vi vill fortfarande vara delaktiga i samhället och vi vill kunna välja en bostad som gör att vi kan ta tillvara den tiden som vi har kvar när vi är 80-85 år. Vi vill inte att man ska behöva ha hemtjänst och hemsjukvård utan att vi egentligen behöver det på grund av att det finns en dålig planering i bostadsbyggandet i den kommun vi bor i, säger Eva Eriksson.

Anna Eriksson, presschef på SPF Seniorerna, har varit med och skrivit rapporten.

– Vi måste få fler kommuner att tänka mer långsiktigt och få ihop äldreomsorgsplaneringen med bostadsplanering.

Hon menar att kommunerna till exempel kan tjäna på att satsa mer på trygghetsboenden.

– Trygghetsboenden kostar lite att bygga, men om du får äldre att flytta dit och skjuta upp flytten till särskilt boende blir det mindre hemtjänst. Kommunerna tjänar ju jättemycket pengar på det och individerna mår bättre. Det är en win-win-situation.

Ett annat sätt att skjuta upp flytten till särskilt boende är att installera hiss i flerbostadshus så att de äldre kan bo kvar hemma längre. Varannan senior som bor i flerbostadshus saknar i dag hiss. Enligt en rapport som SPF Seniorerna tidigare har tagit fram tillsammans med Hissförbundet är besparingen genom minskat behov av vård och omsorg av äldre vid installation av hiss i en genomsnittlig trappuppgång mellan 1 och 1,6 miljoner kronor.