Efter tre års dividerande kring slottets framtid sa ett oenigt kommunfullmäktige i somras ja till den omfattande renoveringen. Nästan nio miljoner kronor ska den få kosta.

Säfstaholm är mycket mer än en kulturhistorisk skatt och ett populärt besöksmål för turister, resonerar Vingåkers beslutsfattare. Slottet är också en lokal som ska kunna stå öppen oftare för fler verksamheter och locka 10 000–15 000 besökare per år.

För att utveckla slottet till ett fräscht ”vardagsrum” för alla kommuninvånare ska bland annat de bemålade taken åtgärdas. Enligt Vingåkers kommunfastigheter AB behöver taken rengöras och konserveras för att stoppa den pågående nedbrytningen av både material och kultur- och teknikhistoriska värden.

För att snarast kunna komma igång med åtgärderna har fastighetsägaren vänt sig till länsstyrelsen med en bidragsansökan. Enligt kommunens upplevelsechef Johan Tranquist landar kostnaden för arbetet på drygt 1,1 miljon kronor. Kommunen bidrar med 118 000 kronor och hoppas få statliga förvaltningsmedel till resten.