I Haparanda låg siffran på 171 kronor per invånare 2017, enligt siffror från Kolada. Det kan jämföras med Essunga där motsvarande siffra var två kronor per invånare.

– Siffrorna stämmer tyvärr. Det var bara ett parti som kom in med ansökan i tid och fick bidrag, säger Eva-Lena Egsonius, ekonomichef i Essunga kommun.

Snittet för hela landet låg på 46 kronor per invånare 2017. Det har legat på samma nivå även de två föregående åren. Siffrorna från Kolada bygger på uppgifter från SCB:s räkenskapssammandrag och gäller nettokostnaden för stöd till politiska partier per invånare.

I Vingåker låg siffran på 59 kronor per invånare 2017, vilket kan jämföras med 60 kronor per invånare året dessförinnan och 62 kronor per invånare 2016.

Partistöd utbetalas till alla partier som fått mandat och som tagit plats i fullmäktige. Kommunfullmäktige tar beslut om hur stort partistödet ska vara. Det kan ingå både grundstöd och stöd som betalas ut per mandat.

I Katrineholm låg partistödet per invånare 2017 på 56 kronor.