Rapporten kom efter halv sju om att en lastbil och en plogbil ska ha kolliderat på E4 i norrgående riktning, ungefär en och en halv kilometer norr om avfarten till Trosa och Vagnhärad.

Förarna av respektive fordon ska ha tagit sig ur för egen maskin.

Resultatet av olyckan för övriga trafikanter är att omkörningsfilen i såväl södergående som norrgående kommer vara avspärrad en tid framöver. Detta då de olycksdrabbade fordonen står så parkerade efter olyckan i väntan på bärgning.

Några allvarligare skador finns inte att rapportera, även om förarna är omtumlade.

– Det är dålig sikt, halt och blåser ganska mycket. Nu när trafiken kommit i gång ökar givetvis riskerna för olyckor, men hittills har vi haft det ganska lugnt, säger Henrik Dewoon Thorén på räddningstjänsten.

Här inträffade olyckan:

[map type="google-maps" lat="58.96594184139895" long="17.502765655517617" zoom="14" view_type="roadmap" marker="true"]