Efter olyckan i tisdags, där en lastbil som transporterade levande kycklingar välte, har det funnits upprörda känslor hos personer, som reagerat på den utdragna avlivningen, som man uppfattar som onödigt lidande för djuren. Larmet om olyckan kom 8:30 på morgonen, men inte förrän vid 16-tiden meddelade Kronfågel att man fått tag på gasen koldioxid och att avlivningen inletts. Det bedömdes inte att kycklingarna kunde räddas.

Ann Jaconelli är länsveterinär på Länsstyrelsen i Sörmland, och hon säger att länsstyrelsen ganska sent fick information om olyckan.

– Vid lunchtid fick vi veta, då hade de redan legat rätt länge.

Artikelbild

Så sent som på onsdagen kom uppgifter till tidningen, om att lösa kycklingar rörde sig i Baggetorps-trakten.

Hon har fått signaler om att olyckan ska utredas närmare och har sagt att länsstyrelsen vill delta.

– Vi har sagt att vi vill vara med. Det är tiden man ska titta på och att det inte gick att få fram gas. Det ska inte gå så lång tid som det gjorde här. Det kan vara annat som utreds också, men jag kan tänka mig att det här är de största delarna. Varför vi inte informerades kan också behöva utredas, det gick ändå säkert fyra timmar innan vi fick veta, säger Ann Jaconelli.

Jenny Fridh är kommunikationschef på Kronfågel.

– Olyckan råkade inträffa nära slakteriet i Valla och tack vare det kunde vår personal snabbt åka dit. Vi kontaktade distriktsveterinären och hans uppgift är att larma Jordbruksverket och länsstyrelsen, som är tillsynsmyndigheter för vår verksamhet. Jag vet inte varför larmet till dem drog ut på tiden.

Beslutet att avliva kycklingarna tas inte av Kronfågel, utan av myndigheter på plats.

– Det är extremt frustrerande att det tog så fruktansvärt lång tid att få gasen. Det var ingen som ville att det skulle dra ut på tiden, men tydligen är gasen en bristvara i Sverige just nu, säger Jenny Fridh.

På Kronfågels initiativ har det nu bildats en samverkansgrupp, med representanter från företaget, transportbolag, gasbolag, räddningstjänst och jordbruksverket, som ska träffas första gången i augusti.

– Vi ska gå igenom händelseförloppet och lära vad som kunnat göras bättre. Det finns rutiner för olyckor, men just det här scenariot att gasen inte gick att få tag på, det måste vi lära oss av. Vem av aktörerna ska sitta på reservgas? Det får inte ta så här många timmar, säger Jenny Fridh.

Katrineholms-Kuriren har under torsdagen sökt Jordbruksverket för kommentarer, utan resultat.