1 januari 2016 beslutade landstingspolitikerna att vårdcentralerna ska ha öppet längre, samtidigt som det för patienterna blev gratis, avgiftsfritt. Förhoppningen var bland annat att trycket på akutmottagningarna skulle lätta.

Men så har inte blivit fallet.

Dessutom väckte åtgärderna protester från flera vårdcentraler.

Nu i valrörelsen har frågan i valsatsningen #kandulova väckts om ännu längre öppettider på vårdcentralerna.

Ja, säger alla partier. Att införa videomöten med läkaren kvällar och helger är särskilt bra, anser Ewa Callhammar (L). Vi kommer göra vårt yttersta till att förstärka bemanningen och öppettiderna, svarar Anna Wåhlström (MP). Det finns redan jourmottagningar och det är önskvärt att ha längre öppettider, men kan vara svårt att locka personal, menar Magnus Leivik (M).

Vi går till val med längre öppettider, förklarar Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD). Lotta Back (V) talar sig varm för två uppdelade arbetspass á sex timmar. Jonas Lindeberg (Vård för pengarna) noterar att det finns ett behov om längre öppettider, men att vårdcentralerna (primärvården) brottas med underbemanning.

Mattias Claesson (C) och Monica Johansson (S) tycker det är rimligt att vårdcentralerna har öppet längre.

Och Anton berglund (SD) vill ha öppet dygnet runt.

Öppet dygnet runt får Staffan Ahlkvist att reagera.

– Då har man inte förstått vad primärvården sysslar med. Att lägga pengar på dygnet runt öppet är skatteslöseri, säger Staffan Ahlkvist.

Han är inte alls emot att vårdcentralerna på sikt kan ha en större verksamhet, men då måste mer resurser till. Svensk sjukvård lägger extremt lite pengar på primärvården jämfört med andra länder – och Sörmland minst av alla.

– Först och främst måste vi få en budget som är i paritet med kraven, säger Staffan Ahlkvist.

Och det primära för vårdcentralerna i länet är att få fler läkare. I dag är underbemanningen påtaglig, menar han.

– Forskning visar att kontinuitet mellan patient och läkare minskar trycket till akutmottagningar.

Staffan Ahlkvist konstaterar också att de för snart två år sedan längre öppettiderna inte skapat någon rush till vårdcentralerna.

– Patienterna är inte så intresserade av att besöka vårdcentralerna kvällstid.