‒Det skulle innebära en betydligt lägre administrationsavgift, säger han.

Den senaste tiden har medfört många utmaningar för Postnord, fortsätter han. Ett problem har till exempel handlat om att det för mottagare är svårt att veta vad de aviserade paketen från utlandet innehåller.

Men här finns också en lösning på gång inom en snar framtid, säger Thomas Backteman.

‒Om en kund beställer tio produkter från en plattform får kunden separata paket för varje och det blir svårt att veta vilket av paketen som man får. Vi tar en bild på varje etikett och den bilden vill vi länka till betalningssidan, så mottagaren ska kunna se vilket kolli som den betalar för.

Postnord hade en väldigt kort tid på sig att få en komplicerad process på plats, speciellt med tanke på den enorma mängd paket som kommer till postoperatörens terminal, förtydligar Thomas Backteman. Han syftar på de korta veckor postoperatören hade på sig att ta fram det nya systemet efter att Tullverket gjort det klart att det är Postnords ansvar att se till att moms är inbetalt innan en försändelse levereras.

‒Vi hade ingen möjlighet att testa systemet utan var tvungna att gå i livedrift. Vi går fortfarande igenom en period av inkörning. Trots det processar vi ett stort antal försändelser och fortsätter med det. Det är först de senaste dagarna som vi har varit uppe i sådan produktivitet att vi kan hantera alla försändelser som kommer in varje dygn.

Samtidigt säger Thomas Backteman att momsen och avgiften är betalad i nuläget för ungefär hälften av de paket som har aviserats till mottagaren.

‒Vi hoppas att den andelen ska gå upp, mycket talar för det, i och med att fler och fler är medvetna om det nya systemet.

Och för dem som likt Mia Josfalk kritiserar administrationsavgifterna, har Thomas Backteman en glad nyhet på väg.

‒Vi äger inte den frågan själva, men hoppas kunna ha en lösning på plats snart. Det pågår en affärsförhandling med e- handelsplattformar som Alibaba och Wish om en lösning där momsen tas ut direkt hos e- handlaren. Det skulle innebära en betydligt lägre avgift och ett mer rationellt system för oss att hantera.

Åsa Wilcox, avdelningschef på Tullverket påpekar att reglerna för moms från första kronan funnits länge och inte handlar om något nytt. Däremot har reglerna under en längre period inte tillämpats för att de ansetts ha så låg värde.

‒I Sverige gäller moms från första kronan och det har skärpts upp i och med vårt ändrade konsumtionsbeteende. Ärendevolymen som kommit från Kina har varit enorm och bortsett från miljöfrågan till exempel så kände vi att det är dags att agera. Det hänger framförallt ihop med att vi behöver ha en konkurrensneutralitet.

Samtidigt är det inte heller fel om reglerna bidrar till ett mer medvetet val hos konsumenterna med mer konsumtion på hemmaplan, enligt Åsa Wilcox.

‒Miljöperspektivet är något vi alla kan och behöver förhålla oss till. Vad lämnar vi över till nästa generation, det är en jättefråga för alla.