Det var under natten mot fredagen, som en närboende flicka upptäckte att det brann för fullt i grannhuset, där ägaren var bortrest. I samband med branden skadades vattenledningarna in i huset, med resultatet att vatten fortsatte rinna ur ledningarna i flera dagar.

– När det är så här omfattande skador i ett hus brinner vattenledningarna också. Det här är inkommande vattenledningar, säger Patrik Mannsbart, insatsledare för Västra Sörmlands räddningstjänst.

Sörmland vatten kontaktades för att stänga av vattnet, men det kunde då konstateras att det bara finns en enda servisledning in till Kjesäter. Om Sörmland vatten stängt av vattnet hade hela området drabbats av vattenbrist. Under måndagen skickades personal från Sörmland vatten ut, för att försöka hitta ventilen till det aktuella huset och stänga av.

Samtidigt väcktes frågor om vem som egentligen äger ledningarna i Kjesäter. Enligt Björnar Berg, vd för Sörmland vatten, är ledningarna privatägda, men enligt Johan Hamilton, som äger Kjesäters slott men inte det nu nedbrunna huset, ingår Kjesäter i Vingåkers kommunala VA-nät.

– Det är lite trassligt faktiskt. Men vattenledningen byggdes när Vingåkers kommun ägde slottet och alla som har anslutit sig har betalt avgift till Sörmland vatten, säger Johan Hamilton.

Anledningen till oklarheten tros vara att det saknas dokumentation från tiden när ledningsnätet drogs till Kjesäter, men Ralf Hedin, kommunchef i Vingåker, säger att man kommer att klargöra ägarförhållandena.

– Det finns olika bilder av vem som äger vattenledningarna. Först ska vi lösa läckaget och sedan ska vi reda ut ägarfrågan. Historiken är väldigt gammal och formalian kan vara oklar från början, men vi ska se till att det reds ut, säger han.