Den närmare tusen år gamla kyrkan i Österåker har varit i behov av renovering länge.

2017 drog den utvändiga renoveringen i gång. Då fick tak, fasader och fönster ett lyft. Tanken var sedan att fortsätta med renoveringen av insidan. Men församlingen beviljades inte kyrkoantikvariska medel till det, inte förrän nu.

Kyrkoantikvarisk ersättning är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över. I år delas 27 miljoner ut till Strängnäs stifts kyrkor.

Västra Vingåkers och Österåkers pastorat får 1.050.000 kronor till invändig renovering av golv, tak och väggar och 1.207.000 kronor till konservering av inventarier.

Hela renoveringen beräknas dock kosta 3.441.000 kronor, vilket innebär att församlingen får skjuta till 1.184.000 kronor.

– Vi har väntat länge på det här, säger Peter Vogt, ordförande i kyrkorådet.

– Mycket handlar om rengöring. Eftersom man använder mycket ljus i kyrkan så blir det också mycket sot. Så hela kyrkan ska suddas, fortsätter han.

Köket är också för trångt och ska byggas om. Några bänkrader längst fram ska vidare tas bort för att kören ska få bättre plats. Likaså ska några bänkrader längt bak tas bort för att skapa utrymme för kaffedrickande kyrkobesökare. Och så ska elorgeln målas in i interiören.

– Vi har också många inventarier som vi är väldigt rädda om. De ska få en antikvarisk genomgång. Bland annat ska man göra rent alla tavlor, berättar Peter Vogt.

Enligt honom ska även uppvärmningen i kyrkan kompletteras med en värmepanna och så ska bänkvärmen och elen bytas ut. Kostnaderna för detta tillkommer.

Den 1 februari drar renoveringen i gång. Då stängs kyrkan. Renoveringen beräknas ta ett år.

Under tiden kommer ett nyrenoverat rum i församlingshemmet att användas som kyrkolokal. Nästa vecka går flyttlasset dit.

– Jag tror att österåkerborna tycker att det här är roligt, att det blir nytt och fräscht, säger Erik Rosell, säsongsvaktmästare.