Chefsläkaren Peter Augustinsson har nu anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Det var i juli i år som kvinnan sökte sig till akuten på Kullbergska med värk. Sjuksköterskan i receptionen rådfrågade akutjourläkaren. Han noterade att patienten haft ländryggsbesvär under en längre tid. Läkaren skrev ut en mindre mängd smärtstillande. Någon undersökning eller provtagning genomfördes dock aldrig utan patienten hänvisades till vårdcentralen.

Tre dagar senare återkom patienten till akuten med förvärrat symptom. Hon undersöktes av akutjouren och skickades vidare akut till kliniken för kirurgi och urologi på Mälarsjukhuset. Morgonen därpå avled hon i ett hjärtstopp.

Kvinnan hade, enligt den kirurgiska diagnosen, en oklar blödning kring gallblåsan samt gallsten.

Efter händelsen har rutinerna på akutmottagningen på Kullbergska förbättrats, enligt ett pressmeddelande.