Daniel Hjalmarsson, fotograf från Katrineholm och Henrietta Kozica, konstnär från Höganäs, sitter på varsin kammare och skapar med gemensamma mål. De träffades när Henrietta Kozica fick i uppdrag av Katrineholms kommun att smycka muren vid Wengströmska villan på Norr, efter ett medborgarförslag från Ingrid Sundqvist.

Kozica är välkänd för spektakulära muralmålningar och under ett par veckor i höstas blev Katrineholm hennes arbetsplats. Daniel Hjalmarsson, som också är kommunikatör på kommunen, fick i uppdrag att dokumentera arbetet och letade upp konstnärens bilder på internet. Redan då ville han kliva in i den gröna värld som Henrietta Kozica skapar, med fantasifulla växter och varelser.

‒Jag blev förälskad i den världen och det var så häftigt att träffa henne.

Artikelbild

Henrietta Kozica.

Det visade sig snart att två konstnärliga syskonsjälar funnit varandra. Trots att de har olika uttryck i grunden hade de ovetande om varandra tänkt samma tankar, exempelvis om musik som är en stor inspirationskälla för båda.

‒Henrietta skickar musik till mig och förklarar hur den fått henne att skapa bilder.

Musikintresserade Hjalmarsson började skapa musik och snart etablerades ett samarbete som har pågått under hösten. Hon målar och skapar modeller, han skriver musik och filmar. Målet är 3D-animerade kortfilmer med Henrietta Kozicas naturvärld.

‒Det som jag gör ligger inte så långt borta från rörlig bild. Det förstod jag nog inte förrän jag träffade Daniel och vi började prata om olika konstnärliga uttryck, säger Henrietta Kozica på telefon och fortsätter:

‒Vi har väldigt mycket samma tänk. Det har gett mig jättemycket och fått mig att börja tänka på min konst på ett annat sätt.

Henrietta Kozica vill med muralmålningarna skapa grönska i stadskärnor så att alla får uppleva den. Hon beskriver sin konst som en inre resa, men också som ett uttryck för mikroliv och energier i allt levande.

Först var tanken att skapa en multimediautställning med bilder, musik och modeller, så att åskådare nästan bokstavligen skulle kunna kliva in i Henrietta Kozicas konst.

‒Den tanken finns kvar, säger Daniel Hjalmarsson.

Men i nuläget hägrar det i dubbel bemärkelse animerade filmprojektet. Tanken är att börja med en huvudperson i form av en lerfigur som bor i en ganska grå stad men som kliver genom en mur likt den vid Wengströmska villan – och upptäcker en värld som är allt annat än endimensionell.

‒Det här kan bli vad som helst. Jag ser inget slut på den här resan, säger Daniel Hjalmarsson.