– Eftersom beredning fortfarande pågår så avböjer vi kommentarer just nu, säger Anna Söderström

Tyskland var första land i Europa att införa ett alternativ till ett juridisk kön, för ickebinära. I Tyskland kan föräldrar till intersexuella barn, med könsdelar som räknas som både manliga och kvinnliga välja att inte juridiskt bestämma barnets kön.

Det vanligaste är att ett land har två juridiska kön, men Indien, Australien, Nepal, Nya Zeeland, Sydafrika och Pakistan är också länder som idag har fler än två juridiska kön.

Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, berättar vad det skulle innebära för Sverige om ett tredje juridiskt kön infördes.

– Då behöver personnummersystemet göras om, troligen så att vi tar samma beslut som Norge att den siffran som idag utvisar kön inte kommer att göra det efter ett sådant beslut. Fördelen är också att då kan man byta juridiskt kön utan att byta personnummer och att Skatteverket får fler lediga nummer att tillgå. Idag har vi problem med vissa födelsedagar att det är ont om nummer eller rent utav slut på nummer.

Vad skulle ett tredje juridiskt kön innebära juridiskt i praktiken?

– Det finns redan idag andra länder som har ett tredje juridiskt kön så den frågan hanterar vi redan nu. Jag gissar att det som i andra länder utöver M eller K, införs X som kod för kön. Personnummer måste man kika på och i pass ska uppgiften införas i så fall och även i andra ID-handlingar.