Katrineholms kommun har inte vidtagit några extra åtgärder sedan metoo, berättar kommunchefen Sari Eriksson som framhåller att de redan har nolltolerans mot trakasserier.

– Vi har inte gjort något utöver det som vi gjort sedan tidigare. Vi har nolltolerans och det är något som också finns med i vår personalhandbok och jobbar med, säger Sari Eriksson.

– Sedan när vi gör medarbetarundersökningar har vi med frågor om man upplever att man blivit utsatt för trakasserier på sin arbetsplats. Det tas sedan upp på arbetsplatsträffar och tillsist också i enskilda samtal med våra medarbetare.

Men Vingåkers kommun hade precis stärkt upp sina rutiner mot sexuella trakasserier innan metoo drog i gång med orkanstyrka i höstas.

– Då hade vi också introducerat alla våra chefer i de nya rutinerna gällande trakasserier och kränkande särbehandling och sedan hade vi en föreläsning under en heldag om detta, säger Mattias Gustafsson, personalchef i Vingåkers kommun.

Men även efter metoo har kommunen tagit initiativ till ökat arbete i samma anda.

– Vi gjorde då en skrivning på kommunens intranät om att ha en öppen diskussion och att ha nolltolerans mot kränkningar och särskilt sexuella trakasserier. Vi framförde också att vi gärna vill diskutera saken vidare på arbetsplatsträffarna så att det hamnar nära medarbetarna.

Fokus för kommunens initiativ har varit cheferna och deras ansvar ute på arbetsplatserna, berättar Mattias Gustafsson.

– Alla chefer har fått en webbutbildning som inneburit att de ska vara uppmärksamma på avvikande beteende och tidigt ta tag i de här frågorna.

Har ni fått användning för de nya rutinerna?

– Vi är inte förskonade från trakasserier i Vingåker på något sätt. Vi har haft något ärende och då har vi haft de här nya rutinerna att följa.

För Anneli Bengtsson (S), kommunalråd i Vingåker, innebär de nya rutinerna att det ska vara lättare att prata om trakasserier på arbetsplatsen.

– Tittar man på själva metoo-rörelsen har många händelser dykt upp som inträffade för länge sedan, inte bara just nu vilket leder till en allmän fråga om hur man beter sig i ett patriarkaliskt samhälle där männen kanske inte har varit medvetna om att man inte gör på det här viset, vilket jag tycker är ganska konstigt, säger Anneli Bengtsson.

– Det är en attityd och ett arbete som man behöver jobba med hela tiden. Det är viktigt att våra anställda och våra brukare i kommunen känner sig trygga, det handlar inte bara om metoo utan även om hot och våld.

Hur har metoo påverkat ditt arbete som politiker?

– Jag känner igen många av berättelserna och det som jag reagerar över är ju att vi kvinnor inte har reagerat tidigare och att den här rörelsen inte har kommit i gång förrän nu. Det hade behövts för länge sedan, säger Anneli Bengtsson.

– Det är en jätteresa att förändra attityder i samhället och det behöver vi börja med hos både pojkar och flickor i skolan och så ändra attityden hos män eftersom det oftast är män som beter sig såhär.