Övrigt Att hjälpa och rädda utsatta med risk för eget liv och utan att fråga om lov, det kräver mer än vanligt mod.

Så sa två av dem som kommit till Valla den där dagen i augusti 2004 för att vara med om invigningen av Valdemar Langlets park och den minnesplakett som finns där och som fortfarande, mitt i vardagen, påminner oss om förintelsen och det hemska som aldrig får glömmas.

2005 inrättade FN Förintelsens minnesdag. En internationell minnesdag för förintelsens offer. Minnesdagen är i dag, den 27 januari och datumet beror på att det var den 27 januari 1945 som fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades.

Artikelbild

Valdemar Langlet

Sex miljoner judar dödades under förintelsen. Nazisterna dödade också romer, sovjetiska krigsfångar, polacker, civila sovjetmedborgare, homosexuella, handikappade, Jehovas vittnen och andra människor som betraktades som politiska och religiösa motståndare. Siffror säger att sammanlagt upp emot 17 miljoner människor miste livet under förintelsen. Det skedde i ett samhälle där man gjorde skillnad på människor, där alla inte hade lika värde, där alla inte fick existera och höra till.

Sannolikt kunde dödssiffran under förintelsen ha blivit ännu högre om det inte funnits människor med mod att göra motstånd

Sannolikt kunde dödssiffran under förintelsen ha blivit ännu högre om det inte funnits människor med mod att göra motstånd. Valdemar Langlet, från Lerbo utanför Valla, var en. Tillsammans med hustrun Nina räddade han tusentals judar från döden genom att utställa skyddsdokument och ge skydd i det Röda Kors-märkta huset i Budapest. Du läser om Valdemar Langlet i Katrineholms-Kuriren i dag.

I samband med att minnesplaketten och parken invigdes i Valla 2004 sa Valdemar Langlets brorson till tidningen Folket att Valdemar Langlet räddade människor utan att fråga om lov, utan att vänta på tillstånd. Han bara räddade liv, utan att ifrågasätta varför eller om han fick göra det.

Det måste vara en inriktning som många fler anammar: mod.

Vi lever i en tid då det finns politiker som gör skillnad på människa och människa, då nazister marscherar på våra gator.

Den 9 september 2018 går Sverige till val och kan visa vilken inriktning samhället ska ta.

17 miljoner människor kan inte ha förintats utan att vi minns, utan att det får konsekvenser. Vi får aldrig glömma och vi får aldrig upprepa.