Fyra gånger om året tas prover av dricksvattnet på Vårnäs behandlingshem, som har eget vattenverk och inte är anslutet till det kommunala dricksvattnet. Sedan 2015 visar över hälften av proverna på en för hög kopparhalt i vattnet.

Gränsvärdet för koppar i dricksvatten ligger på 0,2 mikrogram koppar per liter. Innehåller vattnet mer koppar, anses det "tjänligt med anmärkning". På Vårnäs har värdet vid flera tillfällen legat kring 0,3 mikrogram. Vid ett tillfälle låg värdet på 4,2 mikrogram, långt över gränsvärdet för när vattnet anses otjänligt.

Vingåkers kommun överväger nu att fatta beslut om att Vårnäs måste utreda och åtgärda bristerna med de återkommande för höga kopparhalterna. Innan något beslut fattas, ska dock Vårdförbundet Sörmland, som driver behandlingshemmet, får chans att yttra sig. Yttrandet måste ha kommit in till kommunen senast den 9 februari.

Ramona Grapenhielm är förbundschef för Vårdförbundet Sörmland. Hon säger att man är medveten om problemen med dricksvattnet. En anställd har fått i uppdrag att titta på åtgärder, säger hon.

‒Det här håller man på att utreda, för att se vad vi behöver för filter eller annat för att få bort detta.

Enligt Ramona Grapenhielm är halterna av koppar dock inte farliga för dem som bor och arbetar på Vårnäs.

‒Vi har haft återkommande problem med för höga värden, men det är inte farligt.

Enligt Livsmedelverket är koppar nödvändigt att få i sig för att kroppen ska fungera normalt. Ett för högt intag är dock skadligt. För mycket koppar kan akut leda till kräkningar och diarréer. På längre sikt kan ett för högt kopparintag leda till leverskador, enligt Livsmedelsverket – som samtidigt konstaterar att risken för att bli sjuk av för mycket koppar genom dricksvatten är liten.

På Vårnäs behandlas personer med missbruk enligt den så kallade 12-stegsmetoden. De flesta patienter kommer från Vårdförbundet Sörmlands ägarkommuner, det vill säga från Katrineholm, Vingåker, Flen, Eskilstuna och Strängnäs. Personer som bor i dessa kommuner kan själva boka tid för behandling. Detta gör att patienterna som vårdas på Vårnäs är motiverade, eftersom de själva sökt sig dit, skriver Vårdförbundet Sörmland på sin hemsida.