Flera insändare har den senaste tiden handlat om störande körning med vattenskotrar i exempelvis Djulösjön. Signaturen "Djulöälskare" skriver att badare avstår från att simma ut på grund av skoterkörning och signaturen "En som stördes" skriver att musikkårens konsert stördes av skoterbuller.

Och regelverket är egentligen tydligt: Man får inte köra vattenskoter annat än i allmänna farleder i Hjälmaren och Mälaren samt i Östersjön.

– Inga andra sjöar är tillåtna i Sörmland, säger Christofer Cromnow, handläggare på rättsfunktionen vid Länsstyrelsen i Sörmland.

Men samtidigt kan man utan efterräkningar bryta mot förbudet.

Kustbevakningen skriver: "Vattenskoterförordningen går inte att tillämpa då den står i konflikt med EU-lagstiftningen och EU:s fritidsbåtsdirektiv och krav på fri rörlighet. Därför har Kustbevakningen i samråd med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten beslutat att tills vidare inte rapportera vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen."

– Vi har i Sverige en vattenskoterförordning. Men EU anser att den här förordningen strider mot deras regler och därför rapporterar vi inte brott mot förordningen. Ingen tingsrätt kommer att ta upp det, ingen åklagare kommer att driva ett sådant ärende, säger Anders Carlsäter, stationsbefäl på Katrineholms polisstation.

Det är han som får samtalen, när någon vill att polisen kommer och stoppar vattenskoterkörningen.

– Jag får samtalen och jag är den förste att hålla med och beklaga att det är så här. Folk tänker på natur- och djurlivet eller vill gå ner och bada, när andra kör med skotrar.

I teorin kan polisen utfärda en ordningsbot på 1 000 kronor för skoterföraren. Men om föraren inte accepterar boten, kan inte polisen driva ärendet vidare.

– Det vore oetiskt av oss att gå på folk och bötfälla, eftersom de inte skulle fällas om de vägrar acceptera boten, säger Anders Carlsäter.

Om en vattenskoterförare skulle skada någon, eller köra ihjäl någon, kan föraren dömas för vårdslöshet i sjötrafiken. Man kan också dömas innan någon skadats, men det blir svårt för polisen att bevisa brott.

– Om jag står på stranden och ser att någon kör för nära, hur ska jag senare kunna bevisa att det var för nära, frågar sig Anders Carlsäter.