I botten på det stora hålet syns en vattenledning som ser ut att ha gått rakt av. Här i Talltullen, inträffade den senaste i raden av läckor som har åtgärdats under sommaren.

– När det är rörelse i marken så uppstår det problem ledningarna, med brott och stopp som följd. Det inträffar oftast vid stora temperaturskillnader när tjälen går i eller ur marken, säger Per Ivarsson, va-chef på Sörmland vatten.

Han upplever att sommarens torka har förändrat markens uppbyggnad på grund av låga grundvattennivåerna och att det har orsakat många läckor Katrineholm, Flen och Vingåker, KFV-området. Om man jämför årets tre sommarmånader som snittade 5,6 läckor per månad mot förra årets månadsgenomsnitt på 0,7, så är det är en markant ökning.

Artikelbild

Pontus Hjalmarsson.

Oftast är det allmänheten som först uppmärksammar problemen genom att de har sämre tryck i kranen, missfärgat vatten eller att de ser att vatten sipprar upp ur marken. Vid en läcka rinner alltid vattnet den "lättaste" vägen som ofta är uppåt.

– Det ska man vara tacksam för. Det finns platser där det rinner nedåt och då är det svårare att hitta. Vi är tacksamma när kommuninvånare meddelar oss om de ser mycket vatten, säger Per Ivarsson.

Totalt finns det cirka 145 mil vatten- och avloppsledningar i KFV-området. I Katrineholm avsätter man tio miljoner kronor varje år för att löpande byta ut rören.

– Det motsvarar inte behoven. En vägledning är att man byter en procent av ledningarna varje år, men pengarna räcker bara till en halv procent. Hela va-verksamheten är taxefinansierat och det är ett problem att de tidigare generationerna har betalat för låga avgifter.

Artikelbild

Per Ivarsson (i mitten på bilden) pratar med kollegorna Stefan Hansen och Pontus Hjalmarsson från Sörmland vatten. De arbetar med att laga ledningen som har gått av i Talltullsrondellen.

Vad gör ni för att minska antalet läckor?

– Vi jobbar med förnyelseplanering. Det betyder att man tittar ledningarnas material och ålder och vilken typ av mark den ligger i. Sedan söker man kunskap nationellt om hur sannolikt det är att ledningen kommer orsaka problem.

Artikelbild

Det mesta av vattennätet i Talltullen byttes ut när området byggdes om, men det här röret i utkanten bedömdes hålla ett tag till.

Arbetsmetoden kom igång på allvar för ett år sedan. Hur många konsumenter som är beroende av varje ledning undersöks också, för att lättare kunna prioritera var behoven är störst.

Vid skador måste dricksvattnet stängas av vid lagningsarbetet och enligt Per Ivarsson har 95 procent av kunderna vattnet tillbaka inom ett dygn.

Artikelbild

Ledningen som gick av i Talltullen, är gjord av gjutjärn och lades troligen under 1960-talet.

– När vi bygger nya ledningsnät så försöker vi bygga med rundmatning så att abonnenterna alltid har tillgång till vatten även om vi måste stänga av.