– Det som är intressant är att vattenanvändningen går ner, fast befolkningen ökar, säger Jerker Moström, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

– En generell orsak som brukar lyftas fram är att hushållsmaskiner blir allt vattensnålare. Fler använder exempelvis diskmaskiner nu, som använder mindre vatten, fortsätter han.

Två län har ökat vattenanvändningen mellan 1995 och 2015. I Halland var ökningen 1,5 procent och i Stockholm 9,5 procent. I övriga län har användningen sjunkit, allra mest i Västernorrland med 38 procent.

– Det är klart att det hänger ihop med befolkningsutvecklingen, men det är också andra faktorer som styr. Inom ett län kan det ske stora förändringar i vatteninfrastrukturen, till exempel att man ansluter fler till kommunala nät, vilket också kan påverka förbrukningen, säger Jerker Moström.

I Sörmland har vattenförbrukningen minskat med 16,7 procent.

‒Samhället har under de senaste 20 åren förändrats vilket man måste ha med sig i tanken. Vad vi kan se följer Katrineholm Sverige i stort. Det vill säga att användandet eller förbrukningen av dricksvatten har minskat totalt sett de senaste 20 åren, säger Helen Sylvefjord vid Sörmland vatten.

Av den totala vattenanvändningen 2015 stod hushållen för 23 procent och industrin för 61 procent.