I slutet av sommaren föddes vargvalpar i Bie. Genom djupgående DNA-analys av insamlade spillningsprover genomförda har Sveriges lantbruksuniversitet nu klarlagt att de mörka vargliknande valparna vid Bie, norr om Katrineholm, med största sannolikhet är förstagenerations-hybrider mellan varg och hund.

Det meddelar länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

‒Det är angeläget att ta bort dessa individer så att den svenska vargstammen inte får inblandning av hund. Då vi precis har fått dessa provsvar har vi ännu inte tagit ställning till hur arbetet ska fortsätta, säger Johan Varenius, funktionschef på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Södermanland ser nu över vilka åtgärder som behöver göras och räknar med att fatta beslut kring skyddsjakt under nästa vecka.

.