I Moderaternas vision av framtidens Kullbergska välkomnas patienter till sjukhuset av en digital bar. Här kan patienter få hjälp att installera appar och annat som lotsar och blir till stöd i vården.

Patienten på Kullbergska ska också förses med en lånepadda som följer med under hela sjukhusvistelsen. Här ska patienten kunna se information om sin behandling, få klarhet i läkarens namn, bli upplyst om när ronden kommer och annat som underlättar förståelsen för vårdprocessen.

Digitaliseringen och att Kullbergska blir ett modernt, uppkopplat sjukhus, menar Magnus Leivik och partikamraten, Katrineholmsbon Christer Sundqvist, som är nummer fem på regionlistan, är en förutsättning för att ta steget in i nutiden och få en mer tillgänglig och snabb vård, utan kö.

– Det frigör tid, säger Magnus Leivik och påpekar att det handlar både om ökade möjligheter att individualisera vården, skicka hem den som vill och kan, för att sedan kanske sköta kontakten och vården hemifrån, digitalt.

– Vi vill skapa framtidstro för sjukhuset som sådant, säger Magnus Leivik och pekar på att i dagsläget tyngs Kullbergska av en situation med överbeläggning på runt tio procent, ett vårdplatsantal som minskat och en vårdkö som vuxit.

I oktober 2014 fanns åtta patienter i Kullbergskas kö, i dag köar 44 patienter.

– Den kön borde inte vara omöjlig att jobba bort, säger Christer Sundqvist.

Moderaterna vill att Kullbergska ska bli ett fullsjukhus för kroniker som vårdas för diabetes, njursvikt, som går på dialys eller får cancerbehandling. Cancerbehandlingen vill de utveckla så att strålning går att få på Kullbergska och cytostatikabehandling i hemmet.

Och de slår fast att hela förändringen börjar med den politiska ledningen, som måste lägga grunden för andra prioriteringar än vad som hittills gjorts. Sedan menar de att hela ledarskapet i landstinget måste förändras.

– Jag har gjort 300 arbetsplatsbesök i landstinget och ser bilden av ett repressivt ledarskap, säger Magnus Leivik och talar om ett missnöje hos landstingspersonal.

Genom att jobba för ett ledarskap som bygger på respekt och en öppenhet för förändring menar Moderaterna att personal lockas att jobba här och hyrpersonalen försvinner. Något som också är ett mål från Sveriges kommuner och landsting till slutet av 2018.

– Men det finns inget som tyder på att hyrpersonalkostnaderna minskar i år, utan de kommer att öka svagt, säger Magnus Leivik och pekar på att landstinget under 2017 hade hyrpersonal för 250 miljoner kronor, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med året innan.

I moderaternas plan ingår också en nystart för sjukhusbygget och budgeten ökar från dagens 586 miljoner till 800 miljoner kronor och då ingår också att akuten byggs om. Här vill Moderaterna skapa en ny akut med tillhörande lättakut som kan avlasta. Kullbergska får också ett regionalt suicidcentrum i valprogrammet.