– Vi är intresserade av de politiska frågorna så vi gick ner till valstugorna och samlade material eftersom vi vill veta var de olika partierna står i frågan. Men vi hittade inte särskilt mycket, säger Roland Elfving

– Två partier hade skrivit någon rad vardera, säger Veronica Soldan.

I Moderaternas valprogram står att läsa: Katrineholm har ett stort socialt ansvar. Både äldre och människor med funktionsnedsättning ska ha en trygg tillvaro med god omsorg och hög livskvalitet.

Vänsterpartiet skriver i sitt valprogram: Vänsterpartiet vill att barn med funktionsnedsättning ska få rätt hjälp.

– Var femte person har någon form av funktionshinder så frågan borde vara intressant, säger Roland Elfving.

– Pratar man med dem som står i valstugorna så säger de ofta att de inte har tänkt på de funktionsnedsatta, säger Veronica Soldan.

– Det är nog först när man själv drabbas, eller när någon i en närhet drabbas, som man vaknar upp, tror Marja Hellström.

Föreningarna i Funktionsrätt Katrineholm skulle i stället önska att de fick utgöra en resurs.

– Vi har ju bred kompetens och erfarenhet när det gäller funktionsnedsättning och vi skulle gärna vilja att man samrådde med oss.

De ser exempelvis på gatumiljön med andra ögon.

– Den är inte bra för personer med funktionsnedsättning. För en person med ryggproblem knäcker det i ryggen vid varje gupp. Tänk då hur det måste vara att ligga i en ambulans. Så kallade busskuddar är mycket lindrigare, säger Roland Elfving

När det gäller tillgängligheten däremot tycker föreningen att butikerna har kommit långt.

– Vi hoppas att man fortsätter på den vägen, säger Roland Elfving.